Termes d’ús

 1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

Aquestes són les Condicions d’Ús de la pàgina web allotjada a www.propietatdespiells.com (el “Web“) gestionada per Juvé & Camps, S.A., companyia espanyola amb domicili social al carrer Sant Venat 1 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Espanya), amb CIF A08186025 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, foli 874, tom 1430, full núm. 11108 (“Juvé & Camps“).

Per contactar amb Juvé & Camps de manera directa i efectiva, podeu adreçar-vos a la direcció de correu electrònic info@propietatdespiells.com o trucar al telèfon 938911000.

 

 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés i la utilització als continguts que ofereix Juvé & Camps a través del Web, que estan adreçats a persones que han assolit la majoria d’edat al seu país de residència. Juvé & Camps es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació, configuració i continguts, del Web així com les condicions requerides per accedir-hi i utilitzar-lo. L’accés i la utilització del Web desprès de l’entrada en vigor de les modificacions del seu contingut i/o les seves Condiciones d’Ús suposen la seva acceptació.

En accedir, navegar i utilitzar el Web, l’usuari declara i garanteix que ha assolit la majoria d’edat al seu país de residencia  (“Usuari“) i que accepta aquestes Condicions d’Ús.

A través del Web, l’Usuari pot gaudir de les següents funcionalitats:

 • Informació sobre Propietat d’Espiells i els seus productes.
 • Demanar informació sobre Propietat d’Espiells de conformitat amb el que estableix la Política de Privacitat.

L’accés al Web és gratuït, exceptuant les despeses de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que l’Usuari hagi contractat.

 

 1. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’Usuari es compromet a:

 • Accedir i utilitzar la pàgina Web només si l’Usuari ha assolit la majoria d’edat al seu país de residencia.
 • Accedir i utilitzar el Web de conformitat amb el que estableixen les Condicions d’Ús.
 • Acceptar i complir el que estableixen les Condicions d’Ús, així com qualsevol altre document que en formi part.
 • No utilitzar el continguts del Web de manera que puguin contravenir les Condicions d’Ús o qualsevol altre text legal que reguli l’ús del Web.
 • Utilitzar els continguts disponibles només per a ús intern i personal i no per a ser distribuïts, publicats, exhibits públicament, preparar-ne obres derivades o facilitar-ne qualsevol altra activitat.
 • No utilitzar els continguts disponibles per prendre decisions.
 • No alterar ni manipular de cap manera els continguts del Web.
 • No emmagatzemar ni comunicar a través del Web continguts contraris a la legislació vigent, la moral i l’ordre públic, ni que siguin difamatoris, agressius, obscens, sexualment explícits, ofensius, violents o que incitin a la violència, racistes o xenòfobs o que, en general, siguin il·legals o lesius dels drets i/o la integrat física i/o moral de les persones.
 • No difondre dades personals d’altres Usuaris o de terceres persones sense estar-ne legitimat d’acord amb la legislació aplicable (per exemple, comptar amb l’autorització prèvia i per escrit d’aquests Usuaris o terceres persones).
 • No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de cap manera qualsevol altre dret d’altres Usuaris o d’altres persones.
 • No eliminar o intentar suprimir les mesures de seguretat que s’han adoptat o implantat al Web.
 • Complir tot allò que estableix la legislació vigent.

 

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Juvé & Camps és titular o ha obtingut la llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Web, així como dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la disposició dels continguts del Web (dret sui generis sobre la base de dades), el disseny gràfic (look & feel), el programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, etc.) i els programes d’ordinador utilitzats.

L’accés, navegació, utilització, allotjament i/o descàrrega de continguts del Web no s’entendrà, en cap cas, com una renúncia o cessió, total o parcial, dels drets esmentats per part de Juvé & Camps o, si s’escau, del titular d’aquests drets. L’Usuari tan sols està legitimat per a utilitzar els drets de propietat intel·lectual i industrial amb l’única finalitat d’accedir als continguts i utilitzar els serveis que s’ofereixen a través del Web.

Per tant, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright“) ni altres dades d’identificació dels drets de Juvé & Camps o dels seus titulars que hagin estat incorporats als continguts, ni tampoc els dispositius tècnics de protecció o altres mecanismes d’informació i/o identificació inclosos en els drets esmentats.

En particular, queda terminantment prohibida  la utilització dels continguts del Web amb la intenció d’incloure’ls, total o parcialment, a d’altres pàgines Web sense l’autorització prèvia i per escrit de Juvé & Camps, ni aplicar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar, combinar, copiar, utilitzar, divulgar, vendre o transferir el software subjacent del Web, llevat que Juvé & Camps ho hagi autoritzat prèviament per escrit o ho permeti la legislació vigent.

Les referències a noms i marques comercials, logotips o altres signes distintius, registrats o no, dels quals són titulars Juvé & Camps o terceres persones, porten implícita la prohibició d’usar-los sense el consentiment de Juvé & Camps o dels seus titulars legítims. Llevat manifestació expressa, l’accés o utilització del Web i/o dels seus continguts no confereix a l’Usuari cap dret sobre les marques, els logotips i/o els signes distintius inclosos a les marques que estan protegits per llei.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, és prohibit de modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de la manera que sigui tots o part dels continguts que hi ha al Web per a propòsits públics o comercials, sense la autorització prèvia, expressa i per escrit de Juvé & Camps o, si s’escau, del titular dels drets.

Els Usuaris mantindran Juvé & Camps i els seus llicenciats indemnes davant de qualsevol reclamació que pugui rebre de terceres persones, els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de les quals hagin estat vulnerats per l’ús que n’han fet els Usuaris.

 

 1. RESPONSABILITATS

Juvé & Camps no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de la informació que apareix al Web. La informació a la que tenen accés els Usuaris a través del Web no pot ser considerada per aquests com una promoció o una inducció al consum de begudes alcohòliques.

Juvé & Camps no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus i/o d’altres components nocius al Web o al servidor que els subministra; (iv) la invulnerabilitat del Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat adoptades; (v) la manca d’utilitat o de rendiment dels continguts del Web, i (vi) els danys i prejudicis que pugui causar, a ella mateixa o a tercers, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que Juvé & Camps estableix al Web o que vulneri els sistemes de seguretat del Web.

Sense prejudici d’allò que disposa l’apartat anterior, Juvé & Camps declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, d’acord amb les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Web i evitar l’existència i transmissió dels virus i d’altres components nocius als Usuaris.

Si l’Usuari s’assabenta de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis  o que implica una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial n’ha d’informar immediatament a Juvé & Camps per tal que aquesta pugui prendre les mesures oportunes.

 

 1. CONTINGUT

La finalitat del Web, dels seus materials i continguts, així com de la informació que s’hi mostra és únicament informativa. Aquesta informació pot fer referència a la graduació alcohòlica d’alguns productes de Propietat d’Espiells perquè així ho exigeix la legislació aplicable en aquesta matèria.

Aquest Web està adreçat només a aquelles persones que han assolit la majoria d’edat al seu país de residència. Els materials, continguts i qualsevol altra informació del Web no poden ser considerats, sota cap circumstància, com una promoció o una inducció al consum de begudes alcohòliques.

 

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

7.1 Enllaços a altres pàgines web

A fi d’ajudar els Usuaris a trobar informació de productes o serveis del seu interès, el Web pot oferir enllaços a altres pàgines web a través de botons, baners, enllaços, etc. gestionats per tercers. Juvé & Camps no té la facultat ni els mitjans humans o tècnics per conèixer, controlar o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis que ofereixen les altres pàgines web a les que enllaça el Web.

Per tant, Juvé & Camps no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte de cap afer relacionat amb la pàgina web a la qual s’accedeix des del Web a través d’un enllaç, més concretament, a títol enunciatiu i no taxatiu, respecte del seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, la qualitat i la fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus enllaços i/o, en general, els seus continguts.

Per això, si els Usuaris tenen coneixement efectiu que l’activitat desenvolupada a través d’aquestes pàgines web de tercers és il·lícita, n’han d’informar immediatament a Juvé & Camps per tal que aquesta pugui deshabilitar-ne l’enllaç d’accés.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Web a una pàgina web aliena no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre Juvé & Camps i el responsable d’aquesta pàgina web.

 

7.2 Enllaços d’altres pàgines web que portin al Web

En el cas que algun Usuari, entitat o pàgina web vulgui establir algun tipus d’enllaç que porti al Web, haurà de complir les següents estipulacions:

 • L’enllaç ha de ser absolut i complert, és a dir, ha de portar l’usuari, amb un clic, a l’adreça URL del Web al que fa referència i ocupar tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal. En cap cas, tret que Juvé & Camps ho hagi autoritzat expressament i per escrit, pot la pàgina web que té l’enllaç reproduir el Web o incloure’l com a una part de la seva pàgina web o dintre d’un dels seus fotogrames (frames) o crear un navegador (browser) sobre alguna de les pàgines del Web.
 • La pàgina web que té l’enllaç només pot fer constar que aquest ha estat autoritzat per Juvé & Camps, si Juvé & Camps ho ha autoritzat expressament i per escrit. El tercer que té l’enllaç des de la seva pàgina web al Web no pot incloure la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificador de Juvé & Camps i/o del Web a la seva pagina web sense l’autorització expressa i per escrit de Juvé & Camps.
 • Juvé & Camps no autoritza l’establiment de cap enllaç al Web des de pàgines web que contenen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravenen la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

 

 1. COMUNICACIONS COMERCIALS NO SOL·LICITADES PER CORREU ELECTRÒNIC (SPAM)

Juvé & Camps prohibeix la utilització del Web per a generar o enviar comunicacions comercials per correu electrònic no sol·licitades. Si Juvé & Camps considera que alguna informació pot ser interessant per a l’Usuari, Juvé & Camps es reserva el dret d’enviar-li aquesta informació per correu electrònic, amb el consentiment previ de l’Usuari, oferint-li la possibilitat de donar-se de baixa d’aquest servei.

 

 1. DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals de l’Usuari està regular al document Política de Privacitat.

 

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Juvé & Camps pot modificar, total o parcialment, aquests termes i condicions, publicant els canvis en la mateixa forma en què apareixen aquestes Condicions d’Ús o a través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als Usuaris.

La vigència temporal de les Condicions d’Ús coincideix, per tant, amb el temps que aquestes estiguin a disposició dels Usuari i fins que no siguin modificades total o parcialment, moment en el qual les Condicions d’Ús modificades passaran a ser vigents. Sense prejudici de l’anterior, l’accés per part dels Usuaris al Web implica l’acceptació expressa de les modificacions que hagin estat introduïdes a aquestes Condicions d’Ús.

Juvé & Camps pot, en qualsevol moment i sense previ avís, finalitzar, suspendre o interrompre l’accés als continguts, materials i informació del Web, sense que els Usuaris puguin exigir-ne cap indemnització.

 

 1. GENERALITATS

La finalitat dels encapçalaments de les clàusules és únicament informativa i aquests no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació d’aquestes Condicions d’Ús.

En el cas que alguna disposició o disposicions d’aquestes Condicions d’Ús fora(en) considerada(es), total o parcialment, nul·la(es) o inaplicable(s) per qualsevol jutjat, tribunal u òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de les disposicions d’aquestes Condicions d’Ús.

El no exercici o execució per part de Juvé & Camps de qualsevol dret o disposició d’aquestes Condicions d’Ús no en constitueix una renuncia, llevat que Juvé & Camps així ho reconegui i ho faci constar per escrit.

 

 1. LLEI APLICABLE I FUR

Les relacions establertes entre Juvé & Camps i l’Usuari es regeixen per les lleis del Regne d’Espanya, sense prejudici que pugui ser aplicable una altra legislació segons disposa la normativa espanyola i comunitària vigent quant a legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos on la normativa preveu la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, Juvé & Camps i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre la resolució de qualsevol controvèrsia i/o litigi a la competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Data de creació: Novembre de 2019